Witamy na stronach Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Do zadań Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych należy:

1) gospodarka aparaturą medyczną, naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą i laboratoryjną oraz  dydaktyczną, częściami i podzespołami do nich, na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni;

2) przyjmowanie, rejestrowanie i opiniowanie wniosków o zakup urządzeń wymienionych w ust.1 z jednostek organizacyjnych WUM;

3) gromadzenie informacji technicznych dotyczących aparatury i urządzeń oraz udostępnianie jej wnioskodawcom;

4) sporządzanie planów zakupów inwestycyjnych dla jednostek dydaktycznych;

5) merytoryczne przygotowywanie specyfikacji i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakupu aparatury, sprzętu oraz urządzeń, o których mowa w ust. 1;

6) prowadzenie spraw dotyczących gwarancji i napraw, przygotowywanie i odpowiedzialność za realizację umów dotyczących przeglądów, napraw i konserwacji aparatury i urządzeń z jednostkami spoza Uczelni;

7) organizowanie, nadzór, udział i kontrola okresowych przeglądów technicznych oraz wymaganych badań UDT aparatury, sprzętu oraz urządzeń;

8) prowadzenie informacji użytkowo-technicznej sprzętu, aparatury i urządzeń;

9) uczestnictwo w likwidacji zużytej lub zbędnej aparatury, sprzętu i urządzeń;

10) ścisła współpraca z Działem Zamówień Publicznych, Działem Ochrony Pracy i Środowiska, Działem Technicznego Utrzymania Obiektów, Działem Inwentaryzacji oraz właściwymi Kampusami;

11) prowadzenie ewidencji niskocennych środków oraz archiwizowanie dokumentów OT;

12) wystawianie dokumentów OT środka trwałego dotyczących aparatury dla jednostek badawczych;

13) przygotowanie i przekazywanie do systemu Polon wymaganych danych.

Źródło: Regulamin Organizacyjny WUM

Najświeższe aktualności

Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS –CoV-2,

Szanowni Państwo,
w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS –CoV-2, Warszawski Uniwersytet Medyczny podjął działania w kierunku ograniczenia papierowego obiegu dokumentów.

Nowa sekcja strony Działu Aparatury

Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych z dniem 04.09.2013 r. uruchomił nową sekcję strony  "Zapytania ofertowe" w której będą publikowane ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro).