Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
25/05/2020
01.06.2020
AAM- 1MA/EL 723/2020

         Przedmiotem zamówienia jest: naprawa lasera Chameleon Ultra II w mikroskopie konfokalnym z jednostką wieloobrotową do badań in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych wraz z wyposażeniem nr inwet. 126893/801, który znajduje się w budynku CePT pok. ZMK84

Robert Paprocki
25/05/2020
01.06.2020
AAM- 1MA/EL 2869/2020

               Przedmiotem zamówienia jest: zabezpieczenie mikroskopu konfokalnego firmy Zeiss z jednostką wielofotonową nr inwet.126893/801, CePT pok. ZMK84 przed zanikiem napięcia zasilającego

Robert Paprocki
25/05/2020
01.06.2020
AAM- FW3/EL 4360/2020

Przedmiotem zamówienia jest:  naprawa mikroskopu Olympus nr inw 116343 nr fabr FVIO-527-279 /wymiana diody laserowej

Robert Paprocki
21/05/2020
05.06.2020
AAM/2018/EL/15053/2M6/2020

  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i rozszerzenie posiadanego przez użytkownika cyfrowego systemu archiwizacji i analizy obrazów echokardiograficznych Xcelera (DSK UCK WUM – Z/802/85/0830/18), do najnowszej wersji oprogramowania umożliwiającego archiwizację, przeglądanie danych obrazowych z innych urządzeń, z możliwością wykonywania pomiarów i raportów.

Robert Paprocki
19/05/2020
25.05.2020
AAM- FW13/EL 3124/2020

Przedmiotem zamówienia jest: transport i uruchomienie zestawu- GC/MS oraz dwóch aparatów  HPLC, nr inw GC/MS nr inw 101773/801,

zestaw - HPLC nr 43271/801 (pompa, detektor, termostat): detektor SPD-10A, nr inw 43230/801, detektor nr inw 43263/801Transport z II piętra CEPT do budynku Farmacji na III piętro

Robert Paprocki
12/05/2020
18.05.2020
AAM-CBP/EL-3705/2020

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa systemu do obrazowania przyżyciowego (intra vital imaging system), producent: Caliper Life Sciencer, model IVIS Spectrum, numer inwentarzowy 115565 (CEPT). naprawa aparatu zakłada wymianę całego modułu napędu układu optycznego, wymagana regulacja i kalibracja.

Robert Paprocki
06/03/2020
12.03.2020
AAM/2019/EL/11463/3

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu do badań oddychania komórkowego z kontrolą temperatury próbki na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Robert Paprocki
04/03/2020
06.03.2020
AAM/EL/1837/NZE/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monitorowania aktywności fizycznej oraz snu dla Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniającego wymagania wg załącznika nr 2 Formularza Wymaganych Warunków Technicznych

Robert Paprocki
03/03/2020
10.03.2020
AAM- 1W21/EL 1583/1584

Przedmiotem zamówienia jest: remont zamrażarki niskotemperaturowej  NIUARE-800L  nr inw. 1W21/39878/486  model NU6518E

W zamrażarce należy wykonać: wymiany kompresora I i II stopnia, wymiany separatora oleju zerol -150*C,  płukanie instalacji chłodniczej I i II stopnia,  wykonanie próżni I i II stopnia, napełnienie gazem freon 507 I stopień, napełnienie gazem ETAN R-170 II stopień, uruchomienie i regulacja

Robert Paprocki
03/03/2020
10.03.2020
: AAM- 1S12/EL 1092

Przedmiotem zamówienia jest: dostosowanie instalacji gazowej stanowisk protetycznych w salach klinicznych i wykonanie montażu 19 szt. palników, oraz wykonanie i zamontowanie 19 szt. osłon ze stali nierdzewnej do palników na szafkę i blat w salach klinicznych Katedry Protetyki Stomatologicznej

Robert Paprocki
26/02/2020
04.03.2020
AAM/2019/EL/15125/2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymiennych wkładek odbytniczych (szersze - mniej podatne na uszkodzenia) pasujących do trenażera do badania per rectum M92 firmy Kyoto Kagaku (13szt.) na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych CSM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Robert Paprocki
26/02/2020
04.03.2020
AAM/2019/EL/11463/2

Dostawa systemu do badań oddychania komórkowego z kontrolą temperatury próbki na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Robert Paprocki
26/02/2020
04.03.2020
AAM/2019/EL/14808/2

  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa koncentratora próżniowego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Robert Paprocki
20/02/2020
27.02.2020
AAM- 2M2/EL 1275/2020

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa skaningowego mikroskopu Elektronowego (SEM) Phenom G2 Pro nr inw 121334

Robert Paprocki
27/01/2020
30.01.2020
AAM/EL/2019/EL/17241/FW22/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wag analitycznych – 8 szt. na potrzeby Zakładu Chemii Leków

Robert Paprocki
17/12/2019
23.12.2019
AAM- FW25/EL 13573 /15470/2019

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana uszkodzonej stacji roboczej do cytometru FACS calibur BD nr inw 108083/801

Robert Paprocki
17/12/2019
23.12.2019
AAM/EL/15064/AAM/2019

        I.            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest deinstalacja, transport oraz instalacja i uruchomienie unitów w nowym miejscu użytkowania unitów stomatologicznych. Ilość unitów nie przekroczy 3szt. Kalkulacja ceny ofertowej zawierać będzie następujące elementy dla 1szt. unitu:

- koszt deinstalacji i przygotowania unitów do transportu

- koszt instalacji w nowym miejscu użytkowania oraz uruchomienie unitów

- opcjonalnie podać koszt transportu unitów dla trasy nie przekraczającej odległości  15 km (koszt transportu nie jest wymaganym elementem kalkulacji )

Robert Paprocki
07/11/2019
14.11.2019
AAM- 1M11/EL 12184/2019

AAM- 1M11/EL 12184/2019

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana koła zębatego w holderze Ultramikrotomu Leica UC7, nr inwentarzowy  1M11/132477/801

Robert Paprocki
14/10/2019
18.10.2019
AAM- 1M24/EL 9902/2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: przegląd cytometru przepływowego BD FACS CANTO II nr inwentarzowy 116222/801, nr seryjny SNV 33896201587;

 

Robert Paprocki
30/08/2019
23.09.2019
AAM/EL/2019/EL/4553/NZS/2019/2

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanych aparatów medycznych:

a.  Do wykonywania ciągłych konwekcyjno-dyfuzyjnych zabiegów nerkozastępczych oraz plazmaferezy  1 szt.

b.  Do hemoadsorpcji  2 szt.

Robert Paprocki
19/07/2019
26.07.2019
AAM-FW25/EL 6784/2019

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa komory do TLC wchodzącej w skład zestawu do HPTLC nr inw  111254.

Robert Paprocki
19/07/2019
26.07.2019
AAM-FW25/EL 6782/2019

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa pompy systemu mas amazon SL do spektrometru nr inw. 110477/801

Robert Paprocki
19/07/2019
24.07.2019
AAM-2F1/EL 6496/2019

Przedmiotem zamówienia jest: wysyłka do producenta i zdiagnozowanie naprawy bieżni, ZERIS FDM-THM-M-3i o nr inw 136133; bieżnia do analizy chodu w zestawie z wyposażeniem, w tym bieżnia do analizy chodu-producent: Zebris, mod.: FDM-THM-M-3i,

Robert Paprocki
08/07/2019
12.07.2019
AAM- 1W12/EL 6442/2019

Znak sprawy: AAM- 1W12/EL 6442/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

REGON: 000288917

NIP: 525-00-05-828

Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Irena Brzozowska

Tel: (22) 5720 444

Fax: (22) 57 20 477

e-mail: irena.brzozowska@wum.edu.pl

Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych        ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

      

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa aparatu densytometrycznego Hologic QDR Discovery A o numerze inwentarzowym 1W12/100066/802

Robert Paprocki