Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
19/04/2024
26.04.2024
AAM/WF4-EL 3809/2024

WF4 przegląd systemu HPLC chromatografu Ultimate 3000 RS z detektorem i spektrometrem masowym, nr inwentarzowy WF4/110477/801.

CPV: 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Tomasz Trybun
15/02/2024
22.02.2024
CLZD-EL 1176/2024

CLZD naprawa 2szt. autoklawów stacjonarnych sterivap autoklawu nr SN 5121046, SN5121162 nr inw : 128582, i autoklawu nr. 128583 oraz wytwornicy. Do wymiany jest: styczniki, czujniki poziomu wody do wytwornicy, grzałki, oraz części eksploatacyjne. Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń i jego gotowości do pracy.

CPV: 50800000-3  Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 


Grażyna Zagrodzka
06/02/2024
13.02.2024
AAM/2024/EL/705/1W51

Naprawa symulatora kobiety rodzącej CAE - Lucina MFS2182 nr inw.802-144571 polegająca na wymianie 3 płytek sterujących MPiC Torso i konserwacji symulatora oraz sprawdzenia poprawności działania.

CPV: 50800000-3  Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

Agnieszka Broda-Kruz
22/01/2024
26.01.2024
AAM /1MG-EL 16214/2023/2024

 1MG przegląd cytometru przepływowego Dxflex,Beckman Coulter nr inwentarzowy 1MG/147738/801

Agnieszka Broda-Kruz